Skimstop logo svart utan trådlös

Mer om rfid-tekniken och hur skimming fungerar

RFID teknik
RFID-tekniken, Radio Frequency IDentification används i allt större omfattning, allt från betalkort, busskort, passerkort, varuetiketter, stöldskydd mm. Denna teknik möjliggör att information kan kommuniceras trådlöst mellan läsare och informationsbärare.

Passiv RFID-teknik 
RFID-tekniken är ett samlingsnamn för en mängd varianter i olika frekvenser som trådlöst kommunicerar mellan informationsbärare (består av mikrochip och antenn) och läsare. Det finns både så kallade passiva och aktiva informationsbärare . De passiva är väldigt små och kan integreras i ett betalkort, passerkort eller liknande och innhåller inget batteri.
Med passiv teknik sker kommunikationen med hjälp av induktion. När taggen kommer inom läsarantennens fält laddas taggens kondensator, och taggen kan sända informationen till läsaren på en radiofrekvens.  Den aktiva tekniken har strömförsörjning, vilket är nödvändigt för att kunna läsa på ett längre avstånd. Detta kan användas till exempel i biltullar.

Skimming
Skimming är engelskans ord för stöld av digital information från exempelvis betalkort. Tidigare var det relativt vanligt med skimmingutrustning som placerades på exepelvil en bankomat eller bensinpump. Dessa läste av magnetremsans information.
Kortinformationen
Informationen på korten kan vara krypterad, men endast med enklare kryptering som lätt kan knäckas. Om tjuven har fått tag på kortuppgifterna behöver hen sedan endast tillgång till din PIN-kod eller cvv-kod, som finns på baksidan på ditt kort för att kunna genomföra köp med ditt kort.
Kortinformationen kan användas för köp på internet eller genom att skapa ett nytt kort med det kopierade kortets uppgifter på. Idag beräknas ca 40% av alla webbshoppar inte kräva cvv-koden, vilket gör det relativt enkelt för tjuven att genomföra köp.

Trådlös skimming
Även om RFID-tekniken möjliggör ett smidigt och enkelt sätt att tex betala eller åka kollektivt så innebär det tyvärr att dina uppgifter kan hamna i fel händer. Trådlös skimning innebär att någon med en NFC-läsare trådlöst kan läsa av och stjäla kortuppgifter. Många mobiltelefoner har idag inbyggda NFC-läsare, som kan läsa av informationen upp till 1 meter från kortet. Det finns även mer avancerade NFC-läsare som kan läsa av kort upp till 10 meter från kortet.

Skydda dig från skimming
Det finns produkter som kan skydda dig mot att bli skimmad. Skyddskort, RFID-säkra plånböcker eller kortfickor är några exempel på enkla och effektiva skydd. Läs mer om våra produkter för skimmingskydd.